Webová prezentácia bola spustená

05.12.2010 19:34

 

Teším sa na spoluprácu s vami, čitateľmi tejto stránky.

Kontakt

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. +421.904616529 gabriel.conductor@gmail.com