O dirigentovi Zdeňkovi Košlerovi v Hudebních rozhledech

01.11.2013 23:06

Milí priatelia,

o živote a diele dirigenta Košlera sa môžete dočítať tiež v Hudebních rozhledech! Od čísla 11/2013 bude v tomto peridokiu postupne vychádať 3. dielny seriál.  

Kontakt

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. +421.904616529 gabriel.conductor@gmail.com