Leoš Svárovský: "...bol som červený až za ušami!"

13.07.2012 00:34

Čitajte rozpávanie dirigenta Leoša Svárovského o jednej napínavej konzultácii u dirigenta Košlera!

V kapitole Zaujímavosti!

Kontakt

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. +421.904616529 gabriel.conductor@gmail.com