Otázky a odpovede: REGISTRUJTE SA!

Prečo sa mám registrovať?

Registráciou získate zadarmo informácie o novom obsahu na stránkach http://kosler.webnode.cz priamo do mailovej schránky. S Vašou e-mailovou adresou bude nakladané podľa Zákona o ochrane osobných údajov a nebude sprístupnená tretej strane. 

Kontaktujte nás

Kontakt

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. +421.904616529 gabriel.conductor@gmail.com