Rektor Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, prof. Ivo Medek

Spustiť prezentáciu

Kontakt

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. +421.904616529 gabriel.conductor@gmail.com