zľava: prof. Jindřiška Bártová, Dr. Jiří Štilec, Sylvie Bodorová, Marek Štilec, Petr Karlíček

Spustiť prezentáciu

Kontakt

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. +421.904616529 gabriel.conductor@gmail.com