Gabriel Rovňák, kurátor výstavy

Spustiť prezentáciu

Kontakt

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. +421.904616529 gabriel.conductor@gmail.com