V konverzácii: zľava: dramaturg ND Beno Blachut, dirigent Zbyněk Muller a Gabriel Rovňák

Spustiť prezentáciu

Kontakt

MgA. Gabriel Rovňák, Ph.D. +421.904616529 gabriel.conductor@gmail.com